L U C I A N O   L O N G O
Портрет
Сенсуалност


Гали те,
както аз бих искал,
когато се движиш,
със затворени очи,
вятърът.


Лучо Караро
clicca per ingrandire clicca per ingrandire clicca per ingrandire clicca per ingrandire clicca per ingrandire